ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАНСИРАНЕ

 

 

Изграждането на конкурентноспособно и ефективно селско стопанство е свързано с непрекъснато техническо и технологично обновяване на машинния парк, за което са необходими постоянни инвестиции.

Като Ваш надежден и компетентен партньор, за да помогнем в тази насока, ние ще Ви препоръчаме правилния тип финансиране, създаден специално, за да отговаря на Вашите нужди.

 

Банков кредит

 

Благодарение на изградени трайни и коректни партньорски отношения с почти всички големи банки в страната можем да подпомогнем финансирането на новозакупени машини в частта обезпечение на кредита.

 

Финансов лизинг

 

ОПТИКОМ работи с голяма част от финансовите институции в страната. В стремежа си да предложим пълно обслужване, сме разработили преференциални схеми на финансов лизинг съвместно с водещи лизингови компании. Договорили сме:

  • облекчени условия за кандидатстване

  • одобрение до 3 работни дни след представяне на минимален набор от документи

  • контактувате само с един представител на ОПТИКОМ, на когото трябва да предоставите необходимите документи за кандидатстване и той се грижи вместо Вас за целия последващ процес до подписване на лизинговия договор.

 

Съобразявайки се с конкретните нужди и възможности на нашите клиенти, предлагаме:

  • стандартни погасителни планове с анюитетни /равни/ вноски

  • планове със сезонни вноски, при които заплащате само лихви и сами избирате периодите на плащане на главницата, в зависимост от вашите приходи

  • изключително конкурентни лихвени проценти

  • конкурентни тарифни ставки за застраховки

  • минимална встъпителна вноска

  • лизингов срок: до 60 месеца

  • без такса при предсрочно погасяване.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на лизинга, както и встъпителната вноска се определят след финансов анализ на счетоводните документи на кандидатите.

Финансиране по европейски програми

 

Готови сме да подпомогнем реализацията на проект по Програма за развитие на селските райони, като Ви консултираме и съдействаме при избора на техника и подходящ експерт за изготвяне на проекта.

 

За актуални кампании и промоции следете в раздел ПРОМОЦИИ на нашия сайт.

Конкретно запитване може да направите тук:  opticom@opticom-bg.com